باغ آهو ، باغ سریزد ،باغ پرندگان سریزد

    تقدیر نامه

    قوچ

    قوچ· 0 comments·Canon EOS 7D Mark II
    قوچ و میش ( گوسفند وحشی ) از راسته زوج سمان هستند آنها در فک بالایی دندان پیش و نیش ندارند و همانند بقیه زوج سمان انگشت ۳ و ۴ رشد کرده است و ناخن ها به سم تبدیل شده است .
    Read More